Regulamin

Regulamin użytkowania domku letniskowego

„Olina.pl”

 1. Goście przebywający na terenie ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
  Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 2. Do korzystania z domku letniskowego uprawnione są osoby zameldowane. W domku mogą zamieszkiwać maksymalnie 4 osoby.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny. W sezonie wakacyjnym (lipiec, sierpień) oferujemy pobyty tygodniowe od soboty do soboty na 7, 14, 21 itd. dni. Poza sezonem domki można wynająć na dowolną ilość dni (minimum 2 doby).
 4. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku w kwocie określonej w wiadomości do klienta. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt jak i opłatę klimatyczną należy zapłacić gotówką w momencie zakwaterowania. Ewentualne rezygnacje przyjmujemy na min. 60 dni przed data rozpoczęcia pobytu. W innym przypadku zaliczka przepada. Po zakończonym pobycie następuje zdanie domku i rozliczenie koszów prądu na podstawie oddzielnego licznika.
 5. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.
 6. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 7. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy zameldowaniu.
  W domku znajduje się pościel na jeden okres wynajmu.
 8. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez Administrację. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 9. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie pobytu.
 10. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy Gości o natychmiastowe poinformowanie obsługi, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 11. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi na terenie obiektu. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dzieci korzystające z placu zabaw oraz innych atrakcji na terenie ośrodka.
 12. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 22:00-7:00.
 13. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 14. Ze względu na dobro wszystkich Gości na terenie obiektu nie przyjmujemy zwierząt.
 15. Mieszkańcy domku letniskowego mogą parkować tylko i wyłącznie JEDEN samochód na parkingu znajdującym się na terenie ośrodka.
 16. Administracja nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku w szczególności takie jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Miejsce parkingowe jest niestrzeżone, Administracja nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 17. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
 18. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia ognisk poza miejscem do tego przeznaczonego. Można używać grilla, który jest na wyposażeniu każdego domku.
 19. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 20. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu ośrodka przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.
 21. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. Aktualizacja 4 stycznia 2021 r.

Życzymy miłego wypoczynku !!!
Administracja: „Domki Olina.pl” 

Napisz do nas